Marketinq


ABAD-ın həyata keçirdiyi marketinq xidmətləri sayəsində publik hüquqi şəxsə qoşulmuş ailənin istehsal etdiyi məhsul bazarda daha çox satılan qablaşdırmada təqdim olunur. Məhsula uyğun müvafiq dizayn hazırlanır, ailə brendi formalaşdırılır.
Bazar araşdırması nəticəsində, ABADçının istehsal etdiyi məhsula bazarda olan tələbatın həcmi dəqiq müəyyənləşdirilir və bu, istehsalı planlı şəkildə quraraq, artıq məsrəflərdən yayınmağa imkan verir.

© 2018 “ABAD” publik hüquqi şəxs