Maliyyə


ABADçıya göstəriləcək maliyyə xidmətləri əsasən, onun mühasibatlıq sisteminin qurulmasından ibarətdir. Əsas məqsədi ölkədə ailə bizneslərinin təşəkkül tapması olan ABAD bu sahədə əhalinin maliyyə mədəniyyətinin yüksəldilməsini də mühüm vəzifə hesab edir.
Mühasibat uçotunun əsaslarının yeni ABADçılara öyrədilməsi gələcəkdə onların öz bizneslərini müstəqil şəkildə idarə edə biləcəklərinə təminat vermiş olur.

 

© 2018 “ABAD” publik hüquqi şəxs