Hüquqi xidmətlər


ABADçılar göstəriləcək hüquqi xidmətlər çərçivəsində sənədləşdirmə işlərinin düzgün aparılmasının qaydalarını öyrənmiş olurlar. Bu xidmətlər sahəsinin digər istiqaməti isə ABADçının fəaliyyətinin sertifikatlaşdırılmasıdır.
ABAD olaraq, publik hüquqi şəxs üzv ailələrə “bir pəncərə” sistemi vasitəsilə sertifikatlaşdırma xidmətlərini təmin edir.

© 2018 “ABAD” publik hüquqi şəxs