Loqistika və satışın təşkili


ABADçının istehsal etdiyi məhsulların daşınması və satışının təşkili ABAD tərəfindən həyata keçirilir.
ABAD bazarda araşdırma apararaq, hansı məhsullara tələbat olduğunu öyrənir, daha sonra isə müvafiq satış mərkəzi ilə əlaqə quraraq, ABADçının istehsal edə biləcəyi həmin məhsulu təklif edir. Razılıq əldə olunduqdan sonra planlı şəkildə məhsul istehsalı başlayır və həmin məhsulun qablaşdırılması, yerli anbarlar və daha sonra satış nöqtələrinin anbarlarına daşınması ABAD tərəfindən həyata keçirilir.

© 2018 “ABAD” publik hüquqi şəxs