BRENDLƏR / "Kəndli"

"Kəndli"
ABADçı: Əhmədağa Rəhimov | ABADçı kodu: 94
"Kəndli"