"Nübar" strawberry preserve

"Nübar" apple jam

"Çiçəkli" honey

"Təklə" honey

"Yay səbəti" cherry preserve

"Yay səbəti" pear jam

"Yay səbəti" fig jam

"Yay səbəti" apricot preserve

"Dənə-dənə" blackberry preserve

"Dənə-dənə" walnut preserve

"Dənə-dənə" pear preserve

"Sehrli meyvələr" blackthorn preserve

© 2018 “ABAD” publik hüquqi şəxs