“Dənə-dənə” qızılgül mürəbbəsi

“Dənə-dənə” qoz mürəbbəsi

“Dənə-dənə” şaftalı mürəbbəsi

© 2017 “ABAD” publik hüquqi şəxs