“Şəbəkə” suvenir

“Tar” taxtadan suvenir

“Gitara” taxta suvenir

“Neft buruğu” taxtadan suvenir

Taxtadan armudu stəkan və nəlbəki oyma

Çəllək

Güldan

"Yarpaq" çərəz qabı

“Nəsrəddinin uzunqulağı” çərəz qabı

© 2018 “ABAD” publik hüquqi şəxs